SKUBIAI ieškome bendrosios praktikos slaugytojų, vaikų slaugytojų, akušerių ir logopedo 0,5 etato darbo krūviui. Kreiptis tel. 8(445)79016 arba el. paštu info@kretingosligonine.lt || Ligoninėje vykdoma korupcijos prevencija. Jei įstaigos darbuotojas reikalauja neteisėto atlygio: praneškite įstaigos vadovui, STT karštąja linija (8 5)266 3333, ar el. paštu – pranesk@ett.lt, SAM pasitikėjimo tel. 8 006 6004 ar el. paštu -korupcija@sam.lt
Išankstinė pacientų registracija

Korupcijos prevencija

Gerbiami VšĮ Kretingos ligoninės pacientai ir jų artimieji,

Viešosios įstaigos Kretingos ligoninės administracija yra suinteresuota, kad ligoninėje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas, ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą). Todėl asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika ligoninėje, kviečiame netylėti, o apie tai pranešti.

Ligoninėje didelis dėmesys skiriamas teikiant saugias ir kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, naudojant pažangias technologijas, atitinkančias pacientų interesus ir lūkesčius bei užtikrinant profesinius medikų poreikius.

Geriausia padėka medikui – pacientų šypsena ir nuoširdus „ačiū". Tad neverskite medikų patirti nepatogumo primygtinai siūlydami jiems atsidėkoti dovanomis, pinigais.

Viešosios įstaigos Kretingos ligoninės administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Pacientai ar jų artimieji, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veika mūsų įstaigoje, apie įvykį prašome pranešti įstaigos vyriausiajam gydytojui ir/ar asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę raštu, elektroniniu paštu info@kretingosligonine.lt, pasitikėjimo telefonu (8 445) 79016 darbo dienomis 08 °° - 17°° val.

Anonimiškumą  garantuojame.

VšĮ Kretingos ligoninės šakinės korupcijos prevencijos 2014-2016 metų programos įgyvendinimo priemonių planas.

Ataskaitą apie priemonių, nurodytų šakinės korupcijos prevencijos 2014-2016 metų programos įgyvendinimo priemonių plane, vykdymą už 2014 metus rasite čia.

Apie korupcijos atvejį galite pranešti:
 • Raštu,
 • Pasitikėjimo telefonu,
 • Elektroniniu paštu.

Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninė

 • Ligoninės telefonu 8 445 79016 (darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., išskyrus penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.),
 • Elektroniniu paštu info@kretingosligonine.lt
Sveikatos apsaugos ministerija
 • Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004,
 • Sveikatos apsaugos priimamojo telefonu Vilniuje (8 5) 268 51 10, 268 51 08 (darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., išskyrus penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.),
 • Elektroniniu paštu vytautas.sveikauskas@sam.ltnadezda.klociok@sam.ltramunas.danys@sam.lt;
Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:
 • vardą, pavardę;
 • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
 • sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;
 • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.
 • ant voko būtina nurodyti – asmeniškai ministrui arba Korupcijos prevencijos skyriaus vedėjui, Sveikatos apsaugos ministerija ,Vilnius, Vilniaus g.33.
Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių, priimami Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniuje, Vilniaus g. 33, 413 kabinetas (telefonai: 266 14 95, 2053372, 260 47 08).
Specialiųjų tyrimų tarnyba
 • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis),
 • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,
 • faksu (8 5) 266 3307.
Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose:
 • Kaune, Spaustuvininkų g. 7;
 • Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22;
 • Šiauliuose, Vilniaus g. 140;
 • Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos

Korupcijos prevencijos programa 2017–2019 metais

Korupcijos prevencijos programa 2014–2016 metais

Korupcijos prevencijos programa 2011–2014 metais

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių planas

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2011–2014 metais priemonių planas

Korupcijos prevencijos 2015-2019 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų priemonių planas

2016 metų ataskaita apie Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninėje korupcijos prevencijos 2014-2016 metų programos ir priemonių plano vykdymą

Ataskaita apie VšĮ Kretingos ligoninėje korupcijos prevencijos 2015−2019 metų programos 2015−2019 metų priemonių plano vykdymą už 2016 m. I pusmetį

Ataskaita apie VšĮ Kretingos ligoninėje korupcijos prevencijos 2017−2019 metų programos įgyvendinimo 2017−2019 metų priemonių plano vykdymas už 2017 metus

VšĮ Kretingos ligoninės  darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

DĖL KORUPCIJOS APRAIŠKŲ

Korupcija. Kas tai?

VšĮ Kretingos ligoninės administracija siekia, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų. Įstaigoje sudaryta korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija.

Į ligoninės administraciją ar Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisiją gali kreiptis kiekvienas asmuo. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie įstaigos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Paskutinį kartą redaguota: 2018-09-20