SKUBIAI ieškome bendrosios praktikos slaugytojų, vaikų slaugytojų, akušerių. Kreiptis tel. 8(445)79016 arba el. paštu info@kretingosligonine.lt || Ligoninėje vykdoma korupcijos prevencija. Jei įstaigos darbuotojas reikalauja neteisėto atlygio: praneškite įstaigos vadovui, STT karštąja linija (8 5)266 3333, ar el. paštu – pranesk@ett.lt, SAM pasitikėjimo tel. 8 006 6004 ar el. paštu -korupcija@sam.lt
Išankstinė pacientų registracija

Pacientų elgesio ligoninėje tvarka

LIGONINĖJE BESIGYDANTYS PACIENTAI PRIVALO LAIKYTIS NUSTATYTO RĖŽIMO:

 • 6 30 val. - 7 30 val. - kėlimasis,
 • 7 30 val. - 8 00 val. - rytinis tualetas,
 • 8 00 val. - 8 30 val. - pusryčiai (kartą savaitėje bendros dalyvaujant administracijos atstovams),
 • 8 30 val. - 9 30 val. - pasiruošimas gydytojų, slaugytojų vizitacijoms,
 • 9 30 val. - 11 30 val. - gydytojų vizitacijos,
 • 11 30 val. - 12 30 val. - gydytojų paskyrimų vykdymas, tyrimai, įvairios diagnostinės procedūros,
 • 12 30 val. - 13 30 val. - pietūs,
 • 13 30 val. - 15 00 val. - medikamentinės invazinės ar kitos reabilitacinės procedūros,
 • 15 00 val. - 17 00val. - ramybės valandos,
 • 17 00 val. - 17 30 val. - gydytojų paskyrimų vykdymas, tyrimai , įvairios diagnostinės procedūros,
 • 17 30 val. - 18 30 val. - vakarienė,
 • 18.30 val. - 19 30 val. - vakarinė gydytojų ir slaugytojų vizitacija,
 • 19 30 val. - 10 00 val. - gydytojų paskirtos invazinės procedūros, pasiruošimas miegui,
 • 10 00 val. - 6.30 val. - nakties miegas.

PACIENTAI TURI:

 • vykdyti gydančio gydytojo paskirtas procedūras, jei jų sveikatos būklė to neleidžia, padedant slaugytojoms ar slaugytojų padėjėjoms,
 • tyrimų ir diagnostikos klausimais konsultuotis su gydančiu gydytoju,
 • tausoti ligoninės turtą, jo negadinti ir nenaikinti. Sugadinus ar sunaikinus ligoninės turtą – atlyginti padarytą žalą.

LIGONINĖJE DRAUDŽIAMA:

 • be gydančio gydytojo ar skyriaus vedėjo leidimo išvykti į namus,
 • rūkyti ar vartoti alkoholinius gėrimus,
 • naudotis buitiniais elektros prietaisais atsineštais iš namų, jei tai nėra prietaisai naudojami asmens higienai.

PACIENTAI AR JŲ ARTIMIEJI TURI TEISĘ:

 • pareikšti nepasitenkinimą teikiamomis paslaugomis skyriaus vedėjui, vyresniajai skyrius bendrosios praktikos slaugytojai ar ligoninės administracijai,
 • prašyti perkelti pacientą į kitą stacionarinę gydymo įstaigą. Perkėlimo būtinumą ir tvarką nustato gydantis gydytojas, skyriaus vedėjas ar gydytojų konsiliumas, dalyvaujant administracijos atstovui.

LIGONIŲ LANKYMAS:

 • Ligonius galima lankyti nuo 11 val. iki 13 val.  ir nuo 17 val. iki 20 val.
 • Intensyvios terapijos ir reanimacijos palatoje besigydančius ligonius galima lankyti tik gavus skyriaus vedėjo ar budinčio gydytojo leidimą.
 • Informaciją apie sveikatos būklę pacientui ar jo artimiesiems suteikia gydantis gydytojas.
Paskutinį kartą redaguota: 2010-04-22