SKUBIAI ieškome anestezijos intensyvios terapijos slaugytojų, bendrosios praktikos slaugytojų, vaikų slaugytojų, akušerių. Kreiptis tel. 8(445)79016 arba el. paštu info@kretingosligonine.lt || Ligoninėje vykdoma korupcijos prevencija. Jei įstaigos darbuotojas reikalauja neteisėto atlygio: praneškite įstaigos vadovui - netyliu@kretingosligonine.lt, STT karštąja linija (8 5)266 3333, ar el. paštu – pranesk@stt.lt, SAM pasitikėjimo tel. 8 006 6004 ar el. paštu -korupcija@sam.lt
Išankstinė pacientų registracija

Europos Sąjungos parama


Veiklos ambulatorinįų, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtrai bei stacionarinių paslaugų optimizavimui Vš Į Kretingos ligoninėje

Skirta ES parama

2010 m. Gruodžio 14 d. LR Sveikatos apsaugos ministerija, Viešoji įstaiga Centrinė projektavimo agentūra ir  Viešoji Įstaiga Kretingos ligoninė, atstovaujama vyriausiosios gydytojos Ilonos Volskienės, pasirašė projekto „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas Vš Į Kretingos ligoninėje“ (Nr. VP-2-.1-SAM-10-V-01-075) finansavimo ir administravimo sutartį. Sutartyje numatyta skirti iki 3.793.957,44 Lt.

Pagrindinis projekto tikslas – restrūkturizuojant ambulatorines, palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyvios pagalbos paslaugas ir optimizuojant stacionarines paslaugas, suformuoti ir užtikrinti Kretingos rajono gyventojų efektyvią, kokybišką ir saugią bei ligonių poreikius atitinkančią antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų sistemą.

Projekto uždavinys – pagerinti antrinio lygio ambulatorinių, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyvios pagalbos, dienos chirurgijos, priėmimo- skubios pagalbos infrastruktūrą.

Projekto pradžia 2010 m. gruodžio 15 d.. Projekto finansavimo pabaiga 2014 m. gruodžio 15 d. Siekdama įgyvendinti projekto tikslą bei pasiekti projekto rezultatus, ligoninė numatė vykdyti šias veiklas:

  1. Rekonstruoti patalpas, skirtas palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms, paliatyvios pagalbos paslaugoms, dienos chirurgijos paslaugoms, antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti ir suremontuoti patalpas, skirtas priėmimo – skubios pagalbos paslaugoms teikti.
  2. Įsigyta medicinos ir slaugos įranga, medicinos baldai ir A tipo GMP automobilis.

Įvykdžius Projektą, veiklos pobūdis nekeičiamas, finansinis tęstinumas grindžiamas sutartimis su TLK dėl paslaugų teikimo ir finansavimo, suteikiama daugiau paslaugų, pagerėjo vykdomų veiklų paslaugų prieinamumas ir kokybė, modernizuota infrastruktūra naudojasi viso rajono gyventojai, ligoninė kasmet atsiskaito Centrinei projektų valdymo agentūrai.

Atsiskaitant už 2017 metus pacientams, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas – faktiškai pasiekta reikšmė ( nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos) – 76 269,00. Rodiklis pasiektas ir viršytas. Rodiklio skaičiavimas pagrįstas Klaipėdos teritorinės ligonių kasos pateiktais ir SVEIDRA informacinės sistemos duomenimis.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2018-09-25