SKUBIAI ieškome bendrosios praktikos slaugytojų, vaikų slaugytojų, akušerių. Kreiptis tel. 8(445)79016 arba el. paštu info@kretingosligonine.lt || Ligoninėje vykdoma korupcijos prevencija. Jei įstaigos darbuotojas reikalauja neteisėto atlygio: praneškite įstaigos vadovui, STT karštąja linija (8 5)266 3333, ar el. paštu – pranesk@ett.lt, SAM pasitikėjimo tel. 8 006 6004 ar el. paštu -korupcija@sam.lt
Išankstinė pacientų registracija

Europos Sąjungos parama


Veiklos ambulatorinįų, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtrai bei stacionarinių paslaugų optimizavimui Vš Į Kretingos ligoninėje

Skirta ES parama

2010 m. Gruodžio 14 d. LR Sveikatos apsaugos ministerija, Viešoji įstaiga Centrinė projektavimo agentūra ir  Viešoji Įstaiga Kretingos ligoninė, atstovaujama vyriausiosios gydytojos Ilonos Volskienės, pasirašė projekto Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas Vš Į Kretingos ligoninėje“ (Nr. VP-2-.1-SAM-10-V-01-075) finansavimo ir administravimo sutartį. Sutartyje numatyta skirti iki 3.793.957,44 Lt.

Pagrindinis projekto tikslas – restrūkturizuojant ambulatorines, palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyvios pagalbos paslaugas ir optimizuojant stacionarines paslaugas, suformuoti ir užtikrinti Kretingos rajono gyventojų efektyvią, kokybišką ir saugią bei ligonių poreikius atitinkančią antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų sistemą.

Projekto uždavinys – pagerinti antrinio lygio ambulatorinių, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyvios pagalbos, dienos chirurgijos, priėmimo- skubios pagalbos infrastruktūrą.

Projekto pradžia 2010 m. gruodžio 15 d.. Projekto pabaiga 2012 m. spalio 31 d..

Siekdama įgyvendinti projekto tikslą bei pasiekti projekto rezultatus, ligoninė numato vykdyti šias veiklas:

  1. Rekonstruoti patalpas, skirtas palaikomojo gydymo irslaugos paslaugoms, paliatyvios pagalbos paslaugoms, dienos chirurgijos paslaugoms, antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti ir suremontuoti patalpas, skirtas priėmimo – skubios pagalbos paslaugoms teikti.
  2. Įsigyti medicinos ir slaugos įrangą, medicinos baldus ir A tipo GMP automobilį.

Projekto rezultatas

Projekto metu bus pagerinta slaugos ir palaikomojo gydymo, dienos chirurgijos, antrinio lygio ambulatorinių, priėmimo-skubios pagalbos paslaugų infrastruktūros ir bus sukurta infrastruktūra paliatyvios pagalbos paslaugų teikimui, dienos chirurgijos, antrinio lygio ambulatorinių, priėmimo-skubios pagalbos paslaugų teikimui.

Ekonominis – socialinis projekto vertinimas

Numatoma, kad projekto finansavimui bus gauta ES subsidija (85 proc.) ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos (15 proc.). Projektas yra nekomercinis ir finansiškai nėra atsiperkantis, tačiau kuria ekonominę ir socialinę naudą.

Įgyvendinus projektą padidės patalpų, kuriose bus teikiamos paslaugos pacientams, plotas. Dėl to pagerės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas.

Kretingos ligoninės personalui pagerės darbo sąlygos, bus išsaugotos darbo vietos bei bus sukurtos 7 naujos darbo vietos. Dėl teikiamų paslaugų infrastruktūros pagerėjimo, ligoninėje bus racionaliau naudojami darbo ištekliai.

Įgyvendinus projektą planuojama pagerinti palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, dienos chirurgijos, antrinio lygio ambulatorinių bei priėmimo – skubios paslaugų kokybę ir prieinamumą ne mažiau kaip 7000 pacientų per metus. Dėl to pagerės Kretingos rajono ir kartu visos šalies socialiniai – ekonominiai rodikliai: išaugs pagydytų ligonių skaičius, sumažės ligonio gydymo trukmė. Naudojant šiuolaikinę diagnostinę medicinos įrangą bus galima tiksliau ir greičiau nustatyti susirgimą, trumpės darbo jėgos sugrįžimo į darbo rinką trukmė.

Investavus ES fondo lėšas į šį projektą, bus prisidedama prie vieno iš įgyvendinamo Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos  ir veiksmų programos Sanglaudos  skatinimo.

Paskutinį kartą redaguota: 2014-01-29